დიზაინ სტუდია

ჩვენმა დიზაინ სტუდიამ, მრავალწლიანი გამოცდილებით, მოღვაწეობა დაიწყო როგორც ჩვეულებრივმა პრეპრესის განყოფილებამ და დღეს უკვე აქტიურად მუშაობს ახალი დიზაინების შექმნაზე და პროდუქტების ბრენდირებაზე.

კოლორ ჯგუფში შეგიძლიათ მიიღოთ შემდეგი მომსახურება:

  • შეფუთვის დიზაინი
  • ეტიკეტის ბრენდირება
  • კონცეფციის აღსრულება
  • ნებისმიერი სირთულის წიგნის დაკაბადონება
  • სარეკლამო მასალების დიზაინი