ჩვენ შესახებ

ჩვენ ვართ ყველაზე დივერსიფიცირებული პოლიგრაფიული საწარმო რეგიონში. ვემსახურებით როგორც დიდ ადგილობრივ და საერთაშორისო კომპანიებს, ასევე მცირე და საშუალო მეწარმეებს.

ჩვენ ვფარავთ სხვადასხვა ინდუსტრიებს, მათ შორის: საკვები და სწრაფი მოხმარების პროდუქტების, ალკოჰოლური და არა ალკოჰოლური სასმელების, საგამომცემლო, მედია, ფარმაცევტულ და სამედიცინო, ავტომოტივს, საბანკო-საფინანსო, სადაზღვევო, საავიაციო, გასართობ ინდუსტრიებს.

ჩვენი წარმოების განლაგება იძლევა ადგილობრივი და საერთაშორისო დისტრიბუციის ოპტიმალური კომბინაციის საშუალებას.

კოლორ ჯგუფის წარმოების და მაღალტექნოლოგიური დანადგარების შესაძლებლობებიდან გამომდინარე, გვაქვს პროდუქტების მრავალფეროვანი შეთავაზება

  • წიგნი და პრესა
  • სარეკლამო და კომერციული პროდუქცია
  • შეფუთვები
  • ეტიკეტები
  • შრინკ ეტიკეტები
  • დიდტირაჟანი, უნიკალური (განსხვავებული დიზაინის მქონე) ეტიკეტები
  • თერმული ეტიკეტები
  • ყუთები და კოლოფები

დამატებით გვაქვს სტრატეგიული სერვისები: დიზაინი და დისტრიბუცია, რაც გვაძლევს საშუალებას, ჩვენს კორპორატიულ კლიენტებს შევთავაზოთ კომპლექსური მომსახურება მათთვის მაქსიმალური კომფორტის გათვალისწინებით