საწარმო

გაყიდვების ოფისი

მისამართი

შპს გამომცემლობა კოლორი, ს/კ 208149859, საქართველო, თბილისი, სამგორის რაიონი, ეკატერინე ბაღდავაძის ქუჩა N 3

ტელეფონი

032 2 500 580

ელ.ფოსტა

info@colorgroup.ge

მისამართი

გ. ჩუბინაშვილის ქუჩა 50

ტელეფონი

032 2 500 580

ელ.ფოსტა

info@colorgroup.ge